Felebaráti szeretet

A hétköznapi szóhasználatból régen kikopott már a felebarát kifejezés, a mai emberek nehezen találnak rá magyarázatot, valószínűleg hirtelen nem is tudnának megnevezni valakit, aki a felebarátjuk.

Maga a szóösszetétel azt sugallja, hogy valaki nem egészen a barátunk, csak félig. Ha jobban megvizsgáljuk a felek szó használatát, akkor észrevehetjük, hogy a felek adják ki az egészet; ezzel már közelebb jutunk az eredeti jelentéshez.

Szeresd felebarátodat, mint magadat!
Szeresd felebarátodat, mint magadat!

Bibliai jelentését tekintve az egy nemzetségbe, törzsbe vagy egy közösségbe tartozókat nevezték így, tágabb értelemben véve Izraelnek Istennel való szövetsége révén együvé tartozó népnek a tagjait. Ilyen értelemben a felebarát szeretete vallási szempontból még akkor is kötelező volt, hogyha az illető személyes ellenségének számított. A felebaráttal kapcsolatos magatartás szabályait a szövetségi törvény határozta meg, az ellene elkövetett vétség az Istennel való szövetség megszegésének minősült.

Ebből láthatjuk, hogy régen nem csak azt tudták pontosan az emberek, hogy ki a felebarátjuk, hanem azt is, hogy hogyan kell vele viselkedniük és ezt szigorú törvények szabályozták. Mai szemmel nézve abszurdnak tűnik, hogy kötelező volt szeretni még az ellenségeket is és felettébb ellentmondásosnak tűnik egy ilyen viszony. Hosszabb távon azonban a közösség békés együttélése szempontjából fontosnak bizonyult, hogy törvények szabályozzák az ellenségek viselkedését egymással, bár úgy tűnik, hogy napjainkra a szeretet kiszorult ebből a formális viszonyból, pedig valójában ez lenne az egyetlen ellenszere az ellenségeskedésnek.

Jézus tanításában új értelmet nyert a felebarát kifejezés, mely szerint mindenki az, aki segítségre szorul, akivel a mindennapok összehozzák az embert; legyen az családtag, munkatárs, szomszéd vagy útitárs, azaz minden helyzetben és állapotban a hozzánk legközelebbi személy. Tanításának egyik legfontosabb része, hogy “szeresd felebarátodat, mint magadat (ve-áhabta le-réeka kámóka)”, ahogyan Mózes 3. könyvében szerepel, erre hivatkozik fő parancsolatában.

Könnyű azt mondani, hogy szeretünk valakit, de a gyakorlatban a hasznára lenni, segíteni rajta bizony koránt sem magától értetődő
Könnyű azt mondani, hogy szeretünk valakit, de a gyakorlatban a hasznára lenni, segíteni rajta bizony koránt sem magától értetődő

Egyes értelmezések szerint a héber ve-áhabta kifejezés nemcsak azt jelentheti, hogy szeresd, hanem légy hasznára, javára tegyél, szolgáld vagy segítsd. Ebben a formában valóban sokkal kézzelfoghatóbb, hogy mi is ez az életvezetési elv a tettek nyelvére lefordítva. Hiszen könnyű azt mondani, hogy szeretünk valakit, de a gyakorlatban a hasznára lenni, segíteni rajta bizony koránt sem magától értetődő, főleg ha nem is ismerjük az illetőt.

Végső soron ez a szeretet természetére is rávilágít, hiszen arra buzdít minket, hogy önzetlenül a másik javára tegyünk, úgy cselekedjünk, ahogy fordított helyzetben a számunkra kedvező lenne, mindenféle hátsó szándék nélkül. Elsőre ez kivitelezhetetlennek tűnhet, minden szembejövő embernek segíteni, de nem is erről van szó igazából, hanem hogy megtegyük amikor szükséges, hogy ne csak a magunk dolgával törődjünk, legyünk tekintettel az embertársainkra.

Ne egyénként, hanem közösségként tekintsünk magunkra és azokra, akikkel együtt élünk.
Ne egyénként, hanem közösségként tekintsünk magunkra és azokra, akikkel együtt élünk.

Ne egyénként, hanem közösségként tekintsünk magunkra és azokra, akikkel együtt élünk. A karácsony egy nagyszerű alkalom arra, hogy gyakoroljuk ezt a figyelmességet és jobbá, szebbé tegyük felebarátaink életét és ezáltal a sajátunkat is.

Öröm és boldogság

Látszólag könnyű definiálni ezt a két kifejezést, azonban a mai emberek számára gyakran összemosódik ennek a két dolognak a jelentése, illetve nehéz rátapintani, hogy mi a különbség közöttük.

Ha megkérdezünk embereket, hogy minek örülnének, feltehetőleg különböző dolgokat fognak felsorolni, mégis talán egyszerűen le lehetne ezt úgy írni, hogyha valami jó vagy kellemes dolog történik velünk, az örömet okoz. A boldogság mégsem magyarázható örömteli események sorozataként.

Ha a kedvenc ételünkből ehetünk, annak általában örülni szoktunk, azonban ha folyamatosan csak azt esszük, egy idő után megunjuk, sőt megundorodunk tőle. Jobban belegondolva elég gyakran változik, hogy éppen mikor minek tudunk örülni. Amikor nagyon rossz a kedvünk, akkor gyakran úgy érezzük, hogy semminek sem tudunk örülni.

Miért volt szükségünk arra, hogy ez megtörténjen velünk, mi a tanulsága számunkra?
Miért volt szükségünk arra, hogy ez megtörténjen velünk, mi a tanulsága számunkra?

Sokszor olyan, mintha mérlegre tennék egy adott helyzetben az érzéseinket és az alapján próbáljuk eldönteni, hogy most éppen tudunk -e örülni valaminek vagy összességében boldogok vagyunk -e. Az élet rendje, hogy nem mindig csak és kizárólag kellemes dolgok történnek velünk. Hosszabb távon rosszat tesz, ha megpróbáljuk kizárni a rossz dolgokat. El kell fogadnunk mindent, ami az életünk része és a maga helyére tenni, nem együttesen, hanem külön-külön mérlegelve az eseményeket és az alapján megkérdezni saját magunktól, hogy miért volt szükségünk arra, hogy ez megtörténjen velünk, mi a tanulsága számunkra.

Úgy gondoljuk, hogy kell valami, ami örömet okoz nekünk, hogy kiváltsa belőlünk ezt az érzést. Valójában gyakran valaminek a hiánya döbbent rá minket arra, hogy milyen jó valami, amit észre se veszünk akkor, amikor rendelkezünk vele. Ilyen például visszanyerni az egészségünket egy betegség után, kiszabadulni a bezártság után, friss levegőt szívni a természetben a városi szmog után.

A boldogság egy lelkiállapot, hogy képesek vagyunk mindennek, a legapróbb dolgoknak is örülni.
A boldogság egy lelkiállapot, hogy képesek vagyunk mindennek, a legapróbb dolgoknak is örülni.

Ha jobban belegondolunk, rengeteg dolog van az életünkben, aminek örülhetünk, de általában észre sem vesszük őket. A boldogság egy lelkiállapot, hogy képesek vagyunk mindennek, a legapróbb dolgoknak is örülni és nem szabunk feltételeket magunk számára ehhez.

Boldognak lenni azt jelenti, hogy készen állunk megélni az életünk minden pillanatát.
Boldognak lenni azt jelenti, hogy készen állunk megélni az életünk minden pillanatát.

Boldognak lenni azt jelenti, hogy készen állunk megélni az életünk minden pillanatát, elfogadni a jót és a rosszat is egyaránt, tudunk felszabadultan örülni a létezésünknek. Igazán akkor vagyunk boldogok, ha ezt az életörömöt meg tudjuk osztani másokkal és közösen megélni az életet a maga teljességében.

A remény teremtő ereje

Karácsonykor sötét és hideg van, a természet időtlen álomba dermed. A pogányok érthető okokból féltek ettől, hiszen ilyen körülmények között nem lehetett sokáig életben maradni. Nem tudhatták biztosan, hogy mikor lesz újra meleg, mikor hajtanak ki újra a növények, hogy túl fogják -e élni a telet.

Számos pogány szokás ma is él, bár jobbára feledésbe merült már az eredetük. Ilyen a karácsonyfa állítás is, az örökzöld fenyő memento volt az emberek számára és ez volt az áldozat, melyet bemutattak, hogy újra eljöjjön a tavasz. Ekképpen a fenyő a remény szimbóluma. A pogányok számára a Napisten, a keresztényeknek pedig Jézus születése esik a téli napforduló idejére, természetesen nem véletlenül, hiszen ilyenkor a legrövidebb a nappal; ezért ősidők óta a fényt ünnepli az emberiség, mely nélkülözhetetlen az élethez.

A remény így teszi csodálatossá, újjá és boldoggá az életünket.
A remény így teszi csodálatossá, újjá és boldoggá az életünket.

Az idők során rengeteg szokás és hagyomány épült erre, az ajándékozás, különleges ételek, szertartások, viseletek; melyeknek tengerében könnyű szem elől veszíteni, hogy honnan ered és mi volt a lényege ennek az ünnepnek. Gyakran mondják, hogy a karácsony a szeretet ünnepe; persze minden ünnep a szeretet ünnepe, mivel a szeretteinkkel közösen ünneplünk és változatos formákban kimutatjuk feléjük szeretetünket.

Az advent, a karácsony és a szilveszter közös motívuma és gyökere a remény; az új év, az új tavasz, az új élet várása együtt.

 

Örömteli várakozás az advent.
Örömteli várakozás az advent.

Ezt a várakozással teli időt hivatott széppé, emlékezetessé és élményekben gazdaggá tenni a téli ünnepkör. A remény is így teszi csodálatossá, újjá és boldoggá az életünket, hogyha hiszünk teremtő erejében, ha lehetőséget adunk saját magunknak, hogy megnyilvánuljon mindennapi életünkben. Az örömteli várakozás, ami az adventet különlegessé teszi, megtanít minket helyesen élni, odafigyelni egymásra, kedvesnek lenni, jó szívvel adni és segíteni a rászorulókon. Ha ezeket az erényeket a szívünkbe zárjuk és magunkkal visszük az év minden napján, úgy minden nap ünnep lesz számunkra.

Higgyünk a remény teremtő erejében!
Higgyünk a remény teremtő erejében!

Gyakran mondják, hogy a világot nem lehet megváltoztatni. Nem is ez a dolgunk. Ha mi magunk megváltozunk, azzal megváltozik szépen csendben az egész világ. Nem kell hozzá sok, csak egy jó szó, egy mosoly, egy kedves gesztus, egy ölelés, egy segítő kéz, nyitott szív és hogy higgyünk a remény teremtő erejében.

Kiss János